MainframeSupports
mission

MainframeSupport ApS er et lille konsulentfirma med en trofast kundekreds blandt Danmarks største IT-installationer. Firmaets største aktiv er ejeren Claus E. Mikkelsen, hvis mest kendte aktivitet er at forfatte ugens tip på www.mainframesupport.dk. Grundholdningen i ugens tip udtrykkes bedst med det kendte slogan "Don't work harder, work smarter". MainframeSupport arbejder netop derfor konstant på at blive bedre og levere de mest optimale løsninger i forhold til opgaven.

Mainframen har længe været skældt ud for at være en kolos på lerfødder. Gennem ugens tip forsøger MainframeSupport at udbrede kendskabet til en lidt anden historie. Man kan faktisk få gennemført store opgaver på kort tid på en mainframe. Og det kan oftest gøres ret elegant.

Nu er det jo langt fra alle opgaver, der kan løses med et godt tip, og på mange områder er hårdt arbejde vejen frem. Derfor tilbyder MainframeSupport ekspertise og konsulentbistand primært på områderne databaseadministration, performance og tuning, facility management opfølgning, driftskvalitet og teknisk programmering. Som deltager i et udviklingsteam kan MainframeSupport bygge bro til de tekniske aspekter af systemudvikling på en mainframe. Det kan for eksempel være på områderne performance, adgangskontrol, driftsstabilitet samt opbygning og klargøring af testmiljøer.

Der findes næppe en virksomhed med en mainframe uden et datawarehouse. En af de største udfordringer på dette område er at få fodret virksomhedens datawarehouse med data fra de operationelle systemer uden at forstyrre disse. Også på dette område kan MainframeSupport mønstre en betydelig ekspertise.

MainframeSupport bruger i nødvendigt omfang freelance-konsulenter, når de kan levere høj kvalitet i forhold til den opgave, der skal løses. En konsulent fra MainframeSupport vil altid arbejde frem mod den bedste løsning. Under processen vil konsulenten besidde en høj grad af selvstændigt initiativ og være i stand til at foreslå anderledes løsninger, hvor kunden vil tænke "Det var som ...".