MainframeSupports velkomsthilsen

Velkommen til MainframeSupports WEB-site. Der er over 425 tip at vælge imellem. Du kan se listen over alle tip ved at klikke her. Du kan søge i listen ved at indtaste et søgeord og trykke på Retur-tasten (IKKE mainframe Enter-tasten). Straks vil en liste over de tip, der matcher dit søgeord dukke frem. Du kan indtaste flere søgeord og de skal alle forekomme i teksten i tip oversigten for at hitte, men ikke nødvendigvis i samme rækkefølge. Der er skjulte nøgleord, så selv om et søgeord ikke forekommer i teksten, så kan det godt hitte alligevel.

Du kan tilmelde dig MainframeSupports tip brugergruppe på LinkedIn. Du kan altid tilmelde dig senere ved at vælge punktet Brugergruppe i venstre menuen. Brugergruppen giver dig mulighed for at udveksle informationer med andre brugere af MainframeSupports WEB-site.

MainframeSupports welcome greetings

Welcome to MainframeSupports WEB-site. There are over 425 tips in danish and more than 400 tips in english to choose from. The english tips are translations of danish tips. You can access the list of all tips in english by clicking here. You are able to filter the list by typing in a search term and press the Return key (NOT the mainframe Enter key). Now a list of tips matching your search term will appear. You can type in more search terms and they must all be part of the text in the tip list to hit, but not necessarily in the same order. There are hidden keywords attached to each tip, so even if a search term isn't part of the tip list text it might be a hit anyway.

You may join the MainframeSupport tip user group at LinkedIn. You can always join the user group later by choosing the User group item in the left menu. The user group makes it possible for you to exchange information with other users of the MainframeSupport WEB site.

Med venlig hilsen / Kind regards
Claus E. Mikkelsen

Tip oversigten     Tip list